send link to app

Staat van de Gemeente Schagen app for iPhone and iPad


4.0 ( 2080 ratings )
Health & Fitness Education
Developer: Happiness Research Organisation
Free
Current version: 1.0, last update: 1 year ago
First release : 18 May 2016
App size: 9.44 Mb

De enquête ‘Staat van de Gemeente Schagen’ gaat over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. In deze enquête wordt gevraagd naar uw leefsituatie, ervaringen met uw woon- en leefomgeving, en de inspanningen van uw gemeente op uiteenlopende terreinen zoals dienstverlening en zorg. U kunt meedoen aan het onderzoek door op deze webpagina de vragenlijst in te vullen of de app te downloaden op uw smartphone of tablet.
Wij vragen u deze enquête zoveel mogelijk vanuit uw eigen perspectief in te vullen. Het invullen neemt ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door EHERO van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van de Gemeente Schagen en antwoorden blijven anoniem. Uw deelname stellen we zeer op prijs.